TIN TỨC

Apple tham gia cuộc đua AI tạo sinh

Apple được cho là đang phát triển một chatbot gọi là "Apple GPT" để cạnh tranh với các sản phẩm hàng đầu hiện nay như ChatGPT, Google Bard. Theo Bloomberg, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mà Apple đang phát triển có tên mã Ajax với mục tiêu là cung cấp sức mạnh cho công nghệ AI đàm thoại. Mô hình này đã được tạo từ năm ngoái, hoạt động tương tự GPT-3 hay GPT-4 trên ChatGPT của OpenAI.