AI PROJECTS

Foundation of Prompt Engineering
Khi tương tác với các mô hình ngôn ngữ lớn, bạn sẽ thường xuyên điều chỉnh một loạt các tham số và cài đặt. Việc tinh chỉnh những tham số này là bước không thể thiếu để làm cho các phản hồi trở nên đáng tin cậy và phù hợp hơn với yêu cầu của bạn, và điều này đôi khi đòi hỏi phải thử nghiệm để xác định được cách cấu hình tối ưu. Dưới đây là một số tham số cơ bản bạn thường gặp trong quá trình sử dụng các mô hình LLM.  
Xây dựng hệ thống hỏi-đáp mở với hệ cơ sở dữ liệu vector
Trong project này, chúng ta sẽ tập trung vào việc phát triển một hệ thống end-to-end hỏi đáp tự động, với khả năng trả lời một câu hỏi với nội dung bất kì. Hệ thống mà chúng ta cài đặt trong project này bao gồm hai phần chính là Retriever và Reader, với mục tiêu xây dựng một hệ thống toàn diện có khả năng rút trích thông tin từ văn bản và cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi dựa trên nội dung của đoạn văn.  
Text-to-Video Generation Guide
Sự phát triển của công nghệ trong những năm gần đây đã tạo ra bước tiến đáng kinh ngạc trong việc chuyển đổi văn bản thành video, mở ra cánh cửa mới cho nhiều ngành công nghiệp. Các mô hình như Sora của OpenAI và Genie của Google đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc tạo ra video sinh động từ mô tả văn bản. Nghiên cứu text-to-video không chỉ mở rộng biên giới của thị giác máy tính mà còn giải quyết những thách thức phức tạp về hiểu biết và tái tạo sự liên kết thời gian và không gian trong video.
Huấn luyện mô hình YOLOv9 cho bài toán phát hiện người
YOLO (You Only Look Once) là một trong những họ thuật toán nổi tiếng trong lĩnh vực Object Detection bởi độ chính xác tốt cũng như tốc độ xử lý nhanh. Tính từ thời điểm mới ra mắt phiên bản YOLO đầu tiên, đã có rất nhiều phiên bản mô hình khác nhau được đề xuất. Mới đây, Chien-Yao Wang và các cộng sự đã đề xuất một phiên bản YOLO mới - YOLOv9 trong bài báo YOLOv9: Learning What You Want to Learn Using Programmable Gradient Information với kết quả thực nghiệm vượt trội so với nhiều mô hình Object Detection tốt nhất hiện tại  
Text Classification with Mamba - Project
Gần đây, Mamba là kiến trúc mới ra mắt và được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng các nhà nghiên cứu. Mamba trở thành trend vì khả năng vượt trội hơn Transformer (kiến trúc phổ biến ở thời điểm hiện tại). Sự vượt trội được thể hiện ở cả 3 tiêu chí chính để đánh giá 1 model: accuracy, speed, và computional cost. Trong project này, ta sẽ tìm hiểu cơ bản về kiến trúc Mamba và áp dụng Mamba vào bài toán text classification.  
AIO 2023 Project Image Retrieval
Truy vấn ảnh dùng các toán cơ bản

KHÓA HỌC

𝐓𝐮𝐲ể𝐧 𝐒𝐢𝐧𝐡: 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐇Ọ𝐂 𝐃Ữ 𝐋𝐈Ệ𝐔 𝐕À 𝐓𝐑Í 𝐓𝐔Ệ 𝐍𝐇Â𝐍 𝐓Ạ𝐎 (𝐀𝐈𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟒) – 𝐇Ọ𝐂 𝐋𝐈𝐕𝐄 [𝟏 𝐍ă𝐦 𝟏 𝐋ớ𝐩 𝟏 𝐊𝐡ó𝐚 𝐀𝐥𝐥-𝐢𝐧-𝐎𝐧𝐞]
𝐓𝐮𝐲ể𝐧 𝐒𝐢𝐧𝐡: 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐇Ọ𝐂 𝐃Ữ 𝐋𝐈Ệ𝐔 𝐕À 𝐓𝐑Í 𝐓𝐔Ệ 𝐍𝐇Â𝐍 𝐓Ạ𝐎 (𝐀𝐈𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟒) – 𝐇Ọ𝐂 𝐋𝐈𝐕𝐄 [𝟏 𝐍ă𝐦 𝟏 𝐋ớ𝐩 𝟏 𝐊𝐡ó𝐚 𝐀𝐥𝐥-𝐢𝐧-𝐎𝐧𝐞] Khai giảng: 4/6/2024 Đăng Ký: Zalo: 091-111-8758 Đố𝐢 𝐓ượ𝐧𝐠: Dành cho các bạn muốn học Khoa Học Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo (Khác chuyên ngành, chưa biết gì về AI, chưa biết lập trình, quên toán, bắt đầu từ con số 0) Đ𝐢ề𝐮 𝐤𝐢ệ𝐧: Vì các admin sẽ cùng đồng hành học tập, để có kết quả tốt trong một team, bạn cần sắp xếp được thời gian 28 giờ / tuần quyết tâm học AI.
KHÓA ALL – IN – ONE 2023 (AIO 2023) KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
AI VIETNAM TUYỂN SINH: KHÓA ALL – IN – ONE 2023 (AIO 2023) KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
KHÓA ALL – IN – ONE 2022 (AIO 2022) KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
AI VIETNAM TUYỂN SINH: KHÓA ALL – IN – ONE 2022 (AIO 2022) KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO