TIN TỨC

Xây dựng Chatbot giải toán

- Chatbot (Large Language Models): Chatbot là một trong những ứng dụng phổ biến nhất trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này càng được thấy rõ hơn với sự ra đời của các Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trong thời gian qua với khả năng thực hiện rất nhiều các tác vụ khác nhau với độ chính xác cao và vẫn đang được phát triển, cải tiến. Sự tiến bộ trong công nghệ này không chỉ cải thiện chất lượng tương tác giữa người và máy, mà còn mở ra những khả năng mới trong việc tự động hóa và cá nhân hóa các dịch vụ.

- Cụ thể, với Chatbot, chúng ta cần xây dựng một chương trình có thể tương tác được với người dùng bằng văn bản, thường sẽ được diễn ra trong một hộp tin nhắn thoại. Như vậy, chương trình mà chúng ta xây dựng trong project này sẽ có Input và Output như sau:

  • Input: Một đoạn văn bản với nội dung bất kì (prompt).
  • Output: Một đoạn văn bản phản hồi từ Chatbot (response).

- Bên cạnh xây dựng một chương trình Chatbot có thể trả lời các hội thoại thường nhật, chúng ta cũng sẽ mở rộng tìm hiểu thêm về cách làm cho Chatbot sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn có thể hoạt động tốt trên một công việc cố định nào đó. Cụ thể, chúng ta làm cho Chatbot cải thiện khả năng giải toán tiểu học thông qua việc fine-tuning trên bộ dữ liệu vi_grade_school_math_mcq, đây là bộ data về các bài tập toán từ lớp 1 đến 5 bằng tiếng Việt.


Chi tiết project xem tại đây